39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
INFORMACJA
O ZMIANIE SPOSOBU ZAŁATWIANIA SPRAW
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

Więcej informacji tutaj
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej
(Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

w okresie od 25 marca do 10 kwietnia zajęcia w naszej szkole realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dla rodziców i uczniów
(ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY)

Uwaga! Termin wpłaty kolejnej raty na wycieczkę do Anglii i Walii przesunięty do 5.06.2020.

Spotkania klas humanistycznych z twórcami
4 maja 2016r. | Administrator

Ostatnio klasy humanistyczne często poszerzają swą wiedzę polonistyczną w SCK. Klasa IIe wzięła udział w spotkaniu z Adamem Wiesławem Kulikiem – poetą, pisarzem i twórcą filmów dokumentalnych o Kresach. A. W. Kulik wtajemniczał naszych uczniów w arkana sztuki dziennikarskiej, bo na co dzień pracuje w TVP Lublin. Opowiadał także o swoich pasjach twórczych – pisaniu i robieniu filmów.

Klasy Ie i IIe wzięły również udział w wykładzie prof. dra hab. Marka Karwali z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Spotkanie dotyczyło polskiej poezji współczesnej. Uświetniło je dwóch poetów – Józef Baran i Adam Ziemianin, którzy czytali zgromadzonym swoje wiersze.

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6