39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Lekcje Ekonomii dla Młodzieży
16 czerwca 2016r. | Administrator

W ubiegłym tygodniu w naszym liceum odbywały się zajęcia w ramach projektu edukacyjnego pt. „Lekcje Ekonomii dla Młodzieży”, który jest autorską inicjatywą Stowarzyszenia KoLiber i Fundacji Instytutu Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa. Celem projektu było zaznajomienie uczniów z podstawami nauki ekonomii oraz kształcenie przyszłej elity intelektualnej i biznesowej, która ma przyczyniać się do rozwoju gospodarczego na szczeblu lokalnym oraz w skali całego kraju.

Podczas trwania projektu w każdej klasie pierwszej przeprowadzono trzy lekcje: 1. Po co nam ekonomia 2. Podział dóbr w gospodarce – wolny rynek czy centralny plan 3. Oszczędzanie. Zajęcia prowadzone były przez sześciu członków mieleckiego koła Stowarzyszenia KoLiber: Jakuba Broniewskiego, Pawła Lesia, Artura Mryczko, Grzegorza Pawlika, Wiktora Strzelczyka oraz Huberta Wejmana, który jest równocześnie uczniem klasy Ib w naszej szkole.

Zobacz zdjęcia...

te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6