39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Z pasji do angielskiego do sukcesu powiatowego
16 czerwca 2016r. | Administrator

W ubiegły piątek, 10 czerwca, trzy uczennice naszej szkoły: Agata Pisarczyk (1a), Agnieszka Grzyb (1c) i Weronika Wyparło (1c) wzięły udział w finale IV Międzypowiatowego Konkursu Języka Angielskiego w Staszowie. Do konkursu finałowego przystąpiło łącznie 22 uczniów z 8 szkół i 5 miast, którzy zostali wytypowani przez nauczycieli j. angielskiego na podstawie wysokich wyników w nauce.

Z wielką radością informujemy, że Weronika Wyparło, zyskując znaczną przewagę nad konkurentami, zajęła I miejsce w konkursie i została nagrodzona tabletem, a na III miejscu znalazła się Agata Pisarczyk, otrzymując nagrodę w postaci pomocy dydaktycznych.

Serdecznie gratulujemy naszym dziewczynom tak wielkiego sukcesu i życzymy powodzenia w przyszłych przedsięwzięciach!

W przygotowaniach do konkursu pomogły uczestniczkom panie Elżbieta Łukaszek i Ewelina Zielińska-Rajca. Pragniemy dodać, iż niezmiernie miłym akcentem pobytu naszych uczennic w progach prawie stuletniego Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie, była wizyta w szkolnym muzeum. Dziękujemy Dyrekcji liceum za niezwykłą gościnność i zaproszenie do rywalizacji w konkursie!

Zobacz zdjęcia...

te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6