39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Święto Sportu
29 czerwca 2016r. | Administrator

23 czerwca w II LO w Mielcu odbył się Dzień Sportu. Teren wokół szkoły zamienił się w wielki festyn. Ta cykliczna impreza sportowo-rekreacyjna sprawia, że do ostatniej chwili szkoła tętni życiem. Uczniowie klas pierwszych i drugich oraz absolwenci przychodzą, aby na sportowo pożegnać rok szkolny. W tym roku gośćmi specjalnymi były dzieci z Przedszkola nr 16.

Organizatorzy - nauczyciele wf - przygotowali wiele ciekawych konkurencji: rozgrywki w piłkę siatkową, piłkę nożną, koszykówkę, liczne oryginalne konkurencje indywidualne, np.: rzut oponą, trójbój wiejski, tor rowerowy, wyścig na nartach podwójnych, skakanka, rzuty osobiste, wyciskanie, strzelanie z łuku, rzut jajem oraz - hit tego roku - specjalnie przygotowany na terenie lasku szkolnego survival - park linowy. Jak na prawdziwy festyn przystało, nie zabrakło muzyki i kiełbasek z grilla. Gorącą atmosferę studziła kurtyna wodna wzbudzająca ogromny entuzjazm zgromadzonych.

obrazek

Za uczestnictwo w konkurencjach o różnym poziomie trudności młodzież otrzymywała szkolną walutę – Koperniki. Święto sportu zakończyliśmy wymianą „zarobionych” Koperników na nagrody w „Kopernik shop” – sklepiku zaopatrzonym w artykuły zakupione dzięki sponsorom. W tym roku wspomogły nas firmy: F.H.U.P. „TRANS-ROWER” Roman Tylec, Extreme Fitness Mielec, TARGUM Mielec Sp. z o.o. Sp.k., Zakład Metalowy "WB" Wiesław Bożek, Maria Bożek sp.j., MEGARON Tomasz Kornak, ROBI Centrum Ogrodniczo-Techniczne, „Kawa czy Herbata” Grzegorz Sieroń, Van Berde Sp. z o.o.

Z roku na rok Dzień Sportu cieszy się coraz większą popularnością wśród młodzieży II LO, a nawet wśród gimnazjalistów, zachęcając do wyboru tej szkoły. Liczba uczestników i rozmach całego przedsięwzięcia świadczą o zrozumieniu potrzeby i przyjemności płynącej z aktywnego wypoczynku.

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6