39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Jubileuszowy Zjazd Chemików
11 września 2016r. | Administrator

10 września odbył się w naszej szkole Jubileuszowy Zjazd Chemików zorganizowany przez absolwentów „Kopernika” i nasze liceum z okazji 60-lecia działalności Kółka Chemicznego. Patronat honorowy objął pan Zbigniew Tymuła – Starosta Powiatu Mieleckiego.

Przypomnijmy, że nasza szkoła rozpoczęła działalność 1 września 1953 r. Mieściła się wtedy w budynku przy ulicy Biernackiego 6 i nosiła nazwę: 11-letnia Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, zmienioną w 1961 r. na Liceum Ogólnokształcące nr 27 (numeracja liceów była „ciągła” dla całego województwa), a następnie II LO. W 1974 r. liceum przeniosło się do obecnego budynku przy ulicy Żeromskiego.

Historia kółka chemicznego rozpoczęła się wraz z zatrudnieniem w liceum w roku 1955 profesora Edwarda Spilarewicza, który wraz z żoną Jadwigą Spilarewicz stworzyli świetną atmosferę do pracy, zaszczepiając w młodych ludziach niezwykłą miłość do chemii. Kółka chemiczne, we wspomnieniach absolwentów, były nie tylko kuźnią wiedzy, przygotowaniem do olimpiady przedmiotowej, ale także świetną szkołą życia, przyjaźni, poznawania uroków Polski podczas obozów i wycieczek.

obrazek

Zespół chemików w historii naszej szkoły oprócz państwa Jadwigi i Edwarda Spilarewiczów tworzą: pani Zofia Jankowska (w latach 1970-1992) i od roku 1990 pani Anna Lewandowska i pan Zbigniew Konopka. To oni są autorami sukcesów naszych olimpijczyków – a jest to najliczniejsza grupa uczestników zawodów centralnych olimpiad przedmiotowych. Olimpiada Chemiczna ma 70 laureatów i finalistów z „Kopernika”, w tym laureatów Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej (Jacek Nowakowski – 1988 r. i 1989 r., Wojciech Macyk – 1992 r. i Joanna Drozd – 1998 r.).

Podczas Jubileuszowego Zjazdu Chemików spotkały się wszystkie pokolenia laureatów olimpiady, aby podziękować w wyjątkowy sposób panu Spilarewiczowi za jego zasługi. Laudację na jego cześć wygłosił Bazyli Pietrow (jeden z pierwszych olimpijczyków), podkreślając wyjątkowe miejsce w historii szkoły i w życiu każdego, kto stał się częścią „stajni Spilarewicza”. Czcigodny Jubilat otrzymał medal Polskiego Towarzystwa Chemicznego im. Zofii Matysikowej oraz liczne listy gratulacyjne (m.in. od pana starosty Zbigniewa Tymuły, pana prezydenta Daniela Kozdęby, od dziekana Wydziału Chemii UJ pana prof. Piotra Kuśtrowskiego. Zjazd był okazją do wspomnień, pochwalenia się osiągnięciami naukowymi i zawodowymi naszych olimpijczyków, spacerem po szkole, odszukaniem się na kartach kronik.

Wszystkim, którzy przygotowali ten zjazd i przybyli na niego serdecznie dziękujemy. Życzymy wspaniałych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, a obecnym uczniom „Kopernika” życzymy laurów w olimpiadach i konkursach chemicznych!

te: 0.015s dbnc: 6 dbnq: 6