39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
INFORMACJA
O ZMIANIE SPOSOBU ZAŁATWIANIA SPRAW
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

Więcej informacji tutaj
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej
(Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

w okresie od 25 marca do 10 kwietnia zajęcia w naszej szkole realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dla rodziców i uczniów
(ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY)

Uwaga! Termin wpłaty kolejnej raty na wycieczkę do Anglii i Walii przesunięty do 5.06.2020.

Rocznica wybuchu powstania styczniowego
24 stycznia 2013r. | Administrator

Z okazji 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego, 22 stycznia wysłuchaliśmy audycji przygotowanej przez ekipę szkolnego radia, poświęconej temu największemu z polskich powstań narodowych.

22 stycznia 1863 r. Rząd Narodowy ogłosił „Manifest”, wzywając wszystkich do walki zbrojnej o niepodległość. Do 1864 r. stoczono ponad 1200 bitew i potyczek z armią rosyjską. Powstanie zakończyło się klęską – zginęło kilkadziesiąt tysięcy powstańców, ponad 30 tysięcy skazano na katorgę, a około 10 tysięcy osób wyemigrowało. Powstanie przyczyniło się do uwłaszczenia chłopów, miało wpływ na literaturę i sztukę, pozostało w świadomości pokoleń walczących o wolność.

W związku z okrągłą rocznicą tego wydarzenia rok 2013 został ogłoszony przez Senat Rzeczpospolitej Rokiem Powstania Styczniowego.

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6