39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
INFORMACJA
O ZMIANIE SPOSOBU ZAŁATWIANIA SPRAW
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

Więcej informacji tutaj
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej
(Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

w okresie od 25 marca do 10 kwietnia zajęcia w naszej szkole realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dla rodziców i uczniów
(ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY)

Uwaga! Termin wpłaty kolejnej raty na wycieczkę do Anglii i Walii przesunięty do 5.06.2020.

Spotkania integracyjne
12 października 2016r. | Administrator

We wrześniu, już tradycyjnie, uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w zajęciach integracyjnych prowadzonych przez panią pedagog Justynę Błędowską, w obecności wychowawców klas. Spotkania odbywały się w ośrodku "KoloRado" i były doskonałą okazją do wspólnej zabawy i poznania się uczniów.

te: 0.009s dbnc: 6 dbnq: 6