39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Naukowy sukces uczennicy z Kopernika
17 października 2016r. | Administrator

Justyna Kiełbasa, uczennica II LO w Mielcu, została laureatką 2. edycji programu naukowo-edukacyjnego ADAMED SmartUP. Jest to niebywały sukces, zważywszy na fakt, że do udziału w programie zgłosiło się kilka tysięcy kandydatów, którzy musieli stawić czoła wieloetapowej rekrutacji. By znaleźć się w finałowej dziesiątce, młodzi naukowcy musieli z powodzeniem zakończyć grę naukową stanowiącą I etap rekrutacji, uzyskać wysoką liczbę punktów w teście wiedzy, jak również uzyskać pozytywną ocenę Rady Naukowej Programu podczas rozmowy rekrutacyjnej.

Wysokie wyniki uzyskane we wszystkich etapach zakwalifikowały Justynę do udziału w obozie naukowym towarzyszącym programowi, który odbył się w sierpniu w Warszawie. W oparciu m.in. o zaangażowanie, wyniki zajęć, motywację do nauki i rozmowę ewaluacyjną wybrano 10 laureatów, którzy zostaną objęci indywidualnym programem konsultacji edukacyjnych. Justynie – uczennicy mieleckiego „Kopernika” serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

obrazek

ADAMED SmartUP to projekt naukowo-edukacyjny skierowany do uczniów gimnazjów i liceów, mający na celu popularyzację nauk ścisłych i przyrodniczych oraz wsparcie rozwoju pasji i zainteresowań szczególnie uzdolnionej młodzieży. Organizatorem programu jest Fundacja Grupy Adamed, której celem jest wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, naukowej, oświatowej, popularyzacji nauki i wsparcie rozwoju młodzieży i środowiska naukowego.

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6