39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Wymiana
17 października 2016r. | Administrator

W niedzielę, 9 października, nasi goście z Erlangen szczęśliwie dojechali do domów i tym samym zakończyła się 10-dniowa przygoda z wymianą polsko-niemiecką. W tym roku zaczęliśmy od gry miejskiej, dzięki której uczestnicy mogli poznać Mielec. Organizatorkami zabawy były uczennice z klasy IIIe. W kolejnych dniach zwiedziliśmy m.in. Przemyśl, Sanok i oczywiście Kraków. Pogoda nie zawsze nam sprzyjała, ale to nie przeszkodziło uczestnikom w dobrej zabawie.

obrazek

Podczas wyjazdów towarzyszyli nam profesorowie: główna organizatorka wymiany p. Dorota Dzija, p. Małgorzata Schab, p. Henryk Dugiełło oraz p. Krzysztof Lis. Przy realizacji programu pomogły wpłaty sponsorów. Bardzo dziękujemy Starostwu Powiatowemu, Firmie Kirchhoff, MPGK Mielec i p. Jerzemu Wąsowi z firmy Hestia. Następne spotkanie odbędzie się w Niemczech na przełomie marca i kwietnia 2017. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby wziąć w nim udział!

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6