39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
INFORMACJA
O ZMIANIE SPOSOBU ZAŁATWIANIA SPRAW
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

Więcej informacji tutaj
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej
(Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

w okresie od 25 marca do 10 kwietnia zajęcia w naszej szkole realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dla rodziców i uczniów
(ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY)

Uwaga! Termin wpłaty kolejnej raty na wycieczkę do Anglii i Walii przesunięty do 5.06.2020.

Sesja popularnonaukowa
19 października 2016r. | Administrator

We wtorek, 18 października, nauczyciele języka polskiego zorganizowali sesję popularnonaukową „Henryk Sienkiewicz – w 170. rocznicę urodzin i 100. rocznicę śmierci”. Patronat Honorowy nad sesją objął Starosta Powiatu Mieleckiego, pan Zbigniew Tymuła. Uczniowie (także ci zaproszeni z zaprzyjaźnionych szkół średnich i mieleckich gimnazjów) mogli wysłuchać kilku referatów związanych z życiem i twórczością wielkiego noblisty. Swoje referaty zaprezentowały: pani dr Edyta Gracz-Chmura (pracownik naukowy Wydziału Polonistyki UJ oraz nauczyciel naszej szkoły) a także uczennice naszego liceum – Aleksandra Piechota, Wiktoria Brzezińska, Justyna Burghardt oraz Weronika Surdej. Oprawę artystyczną sesji zapewniła Dorota Krempa – absolwentka naszego liceum, obecnie aktorka warszawskiego Teatru 6. piętro, przedstawiając ciekawe interpretacje fragmentów dzieł Sienkiewicza.

obrazek
te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6