39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Warsztaty dla katechetów z rejonu mieleckiego
19 października 2016r. | Administrator

18 października br. w naszym liceum odbyło się spotkanie nauczycieli religii z rejonu mieleckiego w ramach tzw. „Dni katechetycznych”, zorganizowane przez Kurię Diecezjalną w Tarnowie. Warsztaty poprowadził ks. dr Tadeusz Michalik, wizytator lekcji religii i wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Tarnowie. W spotkaniu wzięli również udział p. dyrektor Zbigniew Rzeźnik i ks. dziekan prałat Kazimierz Czesak.

Tematem przewodnim był sakrament namaszczenia chorych oraz kwestie związane z cierpieniem, chorobą i śmiercią.

Po przywitaniu gości przez Pana Dyrektora i kilku słowach wprowadzenia skierowanych do zgromadzonych przez Księdza Wizytatora, ksiądz Mateusz Gurbisz wygłosił wykład nt. „Katechetycznego przekazu o sakramencie namaszczenia chorych”. Ksiądz Marek Synowiec przeprowadził lekcję ćwiczeniową z uczniami klasy II F.

obrazek

Jak wyglądała i wygląda troska Kościoła o chorych? Jakie są podstawy biblijne i teologiczne sakramentu namaszczenia chorych? Kto i kiedy może przyjąć ten sakrament? Komu nie należy go udzielać? Jak przygotować mieszkanie przed przybyciem kapłana z posługą sakramentalną – jak się wówczas zachować? Jakie warto podejmować inicjatywy katechetyczne odnośnie do tematyki cierpienia i śmierci? Na te i inne pytania starali się wspólnie odpowiedzieć prowadzący warsztaty.

Nauczyciele mieli także okazję do podzielenia się swoimi uwagami i spostrzeżeniami. Podjęty temat, prezentacje multimedialne, wymiana własnych doświadczeń okazały się interesujące zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów.

Prowadzącym i uczestnikom warsztatów dziękujemy za zaangażowanie i wspólnie spędzony czas.

te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6