39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
INFORMACJA
O ZMIANIE SPOSOBU ZAŁATWIANIA SPRAW
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

Więcej informacji tutaj
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej
(Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

w okresie od 25 marca do 10 kwietnia zajęcia w naszej szkole realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dla rodziców i uczniów
(ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY)

Uwaga! Termin wpłaty kolejnej raty na wycieczkę do Anglii i Walii przesunięty do 5.06.2020.

Warsztaty dla katechetów z rejonu mieleckiego
19 października 2016r. | Administrator

18 października br. w naszym liceum odbyło się spotkanie nauczycieli religii z rejonu mieleckiego w ramach tzw. „Dni katechetycznych”, zorganizowane przez Kurię Diecezjalną w Tarnowie. Warsztaty poprowadził ks. dr Tadeusz Michalik, wizytator lekcji religii i wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Tarnowie. W spotkaniu wzięli również udział p. dyrektor Zbigniew Rzeźnik i ks. dziekan prałat Kazimierz Czesak.

Tematem przewodnim był sakrament namaszczenia chorych oraz kwestie związane z cierpieniem, chorobą i śmiercią.

Po przywitaniu gości przez Pana Dyrektora i kilku słowach wprowadzenia skierowanych do zgromadzonych przez Księdza Wizytatora, ksiądz Mateusz Gurbisz wygłosił wykład nt. „Katechetycznego przekazu o sakramencie namaszczenia chorych”. Ksiądz Marek Synowiec przeprowadził lekcję ćwiczeniową z uczniami klasy II F.

obrazek

Jak wyglądała i wygląda troska Kościoła o chorych? Jakie są podstawy biblijne i teologiczne sakramentu namaszczenia chorych? Kto i kiedy może przyjąć ten sakrament? Komu nie należy go udzielać? Jak przygotować mieszkanie przed przybyciem kapłana z posługą sakramentalną – jak się wówczas zachować? Jakie warto podejmować inicjatywy katechetyczne odnośnie do tematyki cierpienia i śmierci? Na te i inne pytania starali się wspólnie odpowiedzieć prowadzący warsztaty.

Nauczyciele mieli także okazję do podzielenia się swoimi uwagami i spostrzeżeniami. Podjęty temat, prezentacje multimedialne, wymiana własnych doświadczeń okazały się interesujące zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów.

Prowadzącym i uczestnikom warsztatów dziękujemy za zaangażowanie i wspólnie spędzony czas.

te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6