39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Narodowe Święto Niepodległości w II LO
10 listopada 2016r. | Administrator

98. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę została w II LO uczczona uroczystą akademią poświęconą polskim symbolom narodowym. Przypomnienie historii godła, flagi i hymnu uzmysłowiło wszystkim, jak wielką rolę odgrywały one w dziejach naszej ojczyzny, podtrzymując narodową tożsamość Polaków, przemawiając do uczuć patriotycznych i podkreślając niezależność naszego kraju. Wszyscy uczniowie „Kopernika” zaznaczyli swoją patriotyczną i obywatelską postawę poprzez odświętny, galowy strój, który także wpłynął na podniosły charakter dzisiejszej uroczystości.

obrazek

Piękną oprawę artystyczną zapewnił chór „Kopernika” pod dyrekcją pana Antoniego Stańczyka, soliści oraz laureaci konkursów recytatorskich. Akademia została przygotowana pod kierunkiem pań: Małgorzaty Ciejki, Jolanty Gałkowskiej i Anny Skórskiej, która zadbała o plastyczną oprawę uroczystości.

te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6