39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
INFORMACJA
O ZMIANIE SPOSOBU ZAŁATWIANIA SPRAW
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

Więcej informacji tutaj
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej
(Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

w okresie od 25 marca do 10 kwietnia zajęcia w naszej szkole realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dla rodziców i uczniów
(ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY)

Uwaga! Termin wpłaty kolejnej raty na wycieczkę do Anglii i Walii przesunięty do 5.06.2020.

Narodowe Święto Niepodległości w II LO
10 listopada 2016r. | Administrator

98. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę została w II LO uczczona uroczystą akademią poświęconą polskim symbolom narodowym. Przypomnienie historii godła, flagi i hymnu uzmysłowiło wszystkim, jak wielką rolę odgrywały one w dziejach naszej ojczyzny, podtrzymując narodową tożsamość Polaków, przemawiając do uczuć patriotycznych i podkreślając niezależność naszego kraju. Wszyscy uczniowie „Kopernika” zaznaczyli swoją patriotyczną i obywatelską postawę poprzez odświętny, galowy strój, który także wpłynął na podniosły charakter dzisiejszej uroczystości.

obrazek

Piękną oprawę artystyczną zapewnił chór „Kopernika” pod dyrekcją pana Antoniego Stańczyka, soliści oraz laureaci konkursów recytatorskich. Akademia została przygotowana pod kierunkiem pań: Małgorzaty Ciejki, Jolanty Gałkowskiej i Anny Skórskiej, która zadbała o plastyczną oprawę uroczystości.

te: 0.009s dbnc: 6 dbnq: 6