39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Nietypowa lekcja języka angielskiego w „Koperniku”
2 grudnia 2016r. | Administrator

30 listopada uczniowie klasy 2c wraz z wychowawczynią p. Eweliną Zielińską-Rajcą spotkali się z młodzieżą biorącą udział w wymianie międzynarodowej AFS. Cristian Moretti i Nicola Farina z Włoch, którzy goszczą w mieleckich rodzinach od września, zapoznali kl. 2c z ideą organizacji AFS Intercultural Programs. Podczas tej nietypowej lekcji uczniowie mieli okazję potrenować swój angielski, dobrze się przy tym bawiąc.

AFS Intercultural Programs poprzez organizację międzynarodowych wymian uczniów w prawie 80 krajach umożliwia kontakt z kulturami i językami na całym świecie, propagując świadomość wielokulturowości, tolerancję i komunikację między różnymi obyczajowościami oraz zapewnia uczestnikom naukę w nowych środowiskach. Wspieraniem młodzieży w poszerzaniu wiedzy o języku i odnalezieniu się wśród nowej społeczności zajmuje się wolontariusz, którym zostać może każdy. Cristian i Nicola w niezwykle otwarty i radosny sposób podzielili się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami z pobytu w Polsce. Bardzo dziękujemy za wizytę, która była możliwa dzięki uprzejmości pani Anety Mroczka z ZST w Mielcu.

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6