39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

„International English” czyli czy każdy Pom to Sheila?
18 grudnia 2016r. | Administrator

W dniu 16.12.2016 uczniowie klasy IIA pod opieką nauczycielek j. angielskiego: Magdaleny Oczak i Elżbiety Łukaszek uczestniczyli w warsztatach językowych zatytułowanych „International English”. Zajęcia, które odbyły się w Krakowie, zostały przygotowane przez organizację edukacyjną Nauka Bez Granic. Młodzież bardzo pozytywnie odebrała tematykę zawierającą nie tylko odniesienia do treści językowych, ale i historycznych. Otrzymaliśmy krótki przegląd dziejów Wielkiej Brytanii od czasów najazdów plemion germańskich na wyspę, poprzez wielkie podboje kolonialne Brytyjczyków, aż do obecnego najazdu imigrantów z różnych stron świata.

Tematem wiodącym były oczywiście wzajemne wpływy poszczególnych języków na siebie i dynamiczne kształtowanie się dialektów w zależności od uwarunkowań społeczno-kulturowych. Ross Mulkern, będący rodowitym Anglikiem, okazał się świetnym prowadzącym z ogromnym poczuciem humoru, więc z łatwością wciągnął uczestników do wspólnego rozwiązywania zagadek językowych i żywiołowej interakcji. Dowiedzieliśmy się z jakich języków pochodzą tak angielsko brzmiące słowa jak: chemistry, robot, admiral, ketchup, kogo można nazwać drongo oraz czy każdy „Pom” to „sheila”.Uczniowie próbowali odgadnąć, co znaczą zdania zawierające wyrażenia slangowe, np. “to chirpse with a fit lass”. Obejrzeliśmy też zabawny filmik ilustrujący użycie dialektu z Jamajki zwanego Patois. Z pewnością była to ciekawa lekcja interdyscyplinarna w języku angielskim.

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6