39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
INFORMACJA
O ZMIANIE SPOSOBU ZAŁATWIANIA SPRAW
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

Więcej informacji tutaj
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej
(Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

w okresie od 25 marca do 10 kwietnia zajęcia w naszej szkole realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dla rodziców i uczniów
(ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY)

Uwaga! Termin wpłaty kolejnej raty na wycieczkę do Anglii i Walii przesunięty do 5.06.2020.

Akcja kartkowa
3 stycznia 2017r. | Administrator

Już drugi raz w Koperniku obecna klasa 3f, pod opieką Pani Małgorzaty Schab, zorganizowała zbiórkę ubrań i środków czystości dla Domu Dziecka w Skopaniu. W tym samym czasie przeprowadzono także kiermasz kartek świątecznych, wykonanych przez naszych kolegów ze Skopania, z których dochód w kwocie 476 złotych, został przeznaczony na zakup drobnych upominków. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję. Koordynatorzy główni: Patrycja Gancarz, Adam Kotarba.

obrazek
te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6