39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Kurs tańca podczas ferii zimowych
30 stycznia 2017r. | Administrator

Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie rozwijają się w różnorodnych dziedzinach, zarówno naukowych jak i artystycznych. Z myślą o trzecioklasistach, którzy przygotowują się do balu studniówkowego, a także o młodszych kolegach i koleżankach, planujących huczny karnawał, podczas ferii zimowych Samorząd Uczniowski zorganizował Kurs Tańca Użytkowego.

obrazek

Dzięki nieocenionej pomocy pana Mariusza Sosińskiego, absolwenta II LO i profesjonalnego instruktora tańca, odbyły się trzy spotkania, których program obejmował podstawy discofoxa, walca wiedeńskiego i polki. Zajęcia wzbogaciły uczestników nie tylko o znajomość kroków, ale również zasad panujących na parkiecie. Była to też wspaniała okazja do nawiązania ciekawych znajomości, gdyż powszechnie wiadomo, że taniec zbliża ludzi. Najważniejszym celem spotkań było zachęcenie młodzieży do tańczenia, wskazanie kilku obowiązujących w etykiecie zasad zachowania (np. podczas zapraszania partnerki do zabawy) a przede wszystkim frajda i relaks. Najwidoczniej udało się te cele osiągnąć, ponieważ po zakończeniu zajęć uczestnicy pytali o następne takie inicjatywy.

obrazek obrazek
te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6