39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

The Bear Educational Theatre w II LO
23 lutego 2017r. | Administrator

W dniu 22 lutego uczniowie naszej szkoły obejrzeli przedstawienie The History of England - part 1. Spektakl został wystawiony w języku angielskim przez międzynarodową grupę teatralną The Bear Educational Theatre, która zgodnie ze swoją filozofią pomaga młodym widzom uczyć się angielskiego wykorzystując metodę dramy. Simao z Portugalii, Irina z Rosji i Katka z Czech to profesjonalni aktorzy, którzy w przystępny a zarazem zabawny sposób przybliżyli nam burzliwe początki państwa nazywanego obecnie Wielką Brytanią.

Była to nie tylko lekcja historii, ale też ćwiczenia na rozumienie ze słuchu w języku angielskim. Poważniejsze fragmenty będące podsumowaniem wydarzeń historycznych ilustrowane były prześmiesznymi scenkami, w czasie których w postaci historyczne w mistrzowski sposób wcielali się aktorzy The Bear Educational Theatre. Interaktywny teatr wymaga współpracy aktorów z publicznością, tak więc kilkunastu uczniów mogło aktywnie uczestniczyć w przebiegu przedstawienia. Dodatkową atrakcją były quizy sprawdzające zrozumienie zaprezentowanych wydarzeń i umiejętność rozpoznania popularnych słówek, które weszły do języka angielskiego z innych języków, w wyniku podboju wyspy przez Rzymian, Vikingów, plemiona Anglo - Saksońskie oraz Francuzów.

Uczniowie świetnie się bawili, poznając fakty historyczne i doskonaląc umiejętność rozumienia w języku angielskim. Warto było uczestniczyć w tak nietypowej lekcji. Miejmy nadzieję, że ciąg dalszy nastąpi, ponieważ zespół ma w repertuarze również The History of England – part II oraz wiele innych przedstawień.

Zobacz zdjęcia...

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6