39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Kamienie Pamięci
6 marca 2017r. | Administrator

Dnia 27 lutego i 3 marca 2017 r., w związku z przypadającym 6 marca Europejskim Dniem Pamięci o Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata oraz 9 marca, w którym przypada 75. rocznica Zagłady Żydów mieleckich, odbyła się niecodzienna lekcja historii dla uczniów klas IF, 2E, 3A. Prelekcja została przeprowadzona przez Dominika Brożynę, Michała Czaję oraz Wojciecha Stachowa - uczniów klasy 1 AI z Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu - w ramach VIII ogólnopolskiej edycji projektu edukacyjnego Kamienie Pamięci - "Życie za życie".

Celem tego przedsięwzięcia jest odszukanie zapomnianych bohaterów, dla których nieobojętny był los drugiego człowieka, którzy mimo zagrożenia i strachu, ratowali w czasie niemieckiej okupacji ludność żydowską, nierzadko stawiając na szali własne życie. Takim bohaterem był mielczanin Eugeniusz Szyfner, któremu poświęcona była prezentacja, opowieść o jego życiu, poświęceniu dla ratowania 9 osób, które wraz z rodzicami Katarzyną i Józefem Szyfnerami ukrywał w latach 1942-1944. 6 listopada 1996 r. Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie przyznał Eugeniuszowi Szyfnerowi i pośmiertnie jego matce tytuł Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata. Prelegenci przedstawili także okres powojenny w życiu mieleckiego bohatera, m.in. nadanie Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 17 marca 2016 r.

Dziękujemy naszym gościom z ZST za przybliżenie nam postaci „Sprawiedliwego wśród Narodów Świata”, bohatera, który mieszka w naszym mieście.

Zobacz zdjęcia...

te: 0.018s dbnc: 6 dbnq: 6