39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
INFORMACJA
O ZMIANIE SPOSOBU ZAŁATWIANIA SPRAW
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

Więcej informacji tutaj
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej
(Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

w okresie od 25 marca do 10 kwietnia zajęcia w naszej szkole realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dla rodziców i uczniów
(ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY)

Uwaga! Termin wpłaty kolejnej raty na wycieczkę do Anglii i Walii przesunięty do 5.06.2020.

„Prawo w szkołach”
6 marca 2017r. | Administrator

Nasza szkoła została zakwalifikowana do III edycji akcji „Prawo w szkołach” organizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie. W ramach tej akcji kilka klas brało udział w spotkaniach z Radcą Prawnym panem Pawłem Wojciechowskim.

Celem tego projektu jest podniesienie świadomości prawnej młodzieży, zapobieganie wykluczeniu prawnemu, edukacja w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz podstawowych instytucji polskiego porządku prawnego. Podczas spotkań zostały przybliżone uczniom wybrane zagadnienia z prawa cywilnego, karnego lub prawa pracy, informacje dotyczące studiów prawniczych i pracy radcy prawnego.

Panu Pawłowi Wojciechowskiemu, absolwentowi „Kopernika”, serdecznie dziękujemy za przekazaną wiedzę i życzymy wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Zobacz zdjęcia...

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6