39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Rekolekcje Wielkopostne
15 marca 2017r. | Administrator

W pierwszym dniu film, w drugim spotkanie z raperem – wyjątkowe rekolekcje dla młodzieży w dniach 8-10 marca pod hasłem "Świadek pilnie poszukiwany".

Pierwszego dnia uczniowie obejrzeli w SCK film oparty na faktach pt. „Przełęcz ocalonych”. Jest to dramat wojenny, który przedstawia historię życia amerykańskiego obdżektora Desmonda Dossa. Po wybuchu II wojny światowej Desmond wstąpił do wojska. W czasie szkolenia pozostał wierny swojemu postanowieniu, by nigdy nikogo nie zabijać i nie używać broni, za co spotykały go szykany ze strony kolegów i dowódców. Jednak w trakcie działań wojennych wykazał się niespotykanym hartem ducha i odwagą. Nie używając broni, uratował na polu bitwy od śmierci wielu współtowarzyszy.

W drugim dniu młodzież spotkała się z chrześcijańskim raperem Arkadiuszem Zbozieniem, czyli Arkadio, który przyjechał z Nowego Sącza. Gość podzielił się świadectwem swojego nawrócenia, które przeżył jako 17-latek. Zachęcał też młodych ludzi do realizacji marzeń poprzez rozwijanie swoich najsilniejszych stron i doskonalenie talentów: "Jeśli bowiem człowiek robi to, co kocha, łatwiej mu pokonać codzienne problemy" – mówił.

Trzeci dzień upłynął pod znakiem sakramentu pokuty i Eucharystii.

Wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie oraz uczestniczyli w tegorocznych rekolekcjach serdecznie dziękujemy i życzymy, aby radość z Cudu Wielkiej Nocy przyjąć i wnieść do swojej codzienności tak, aby w tej codzienności dokonało się również duchowe „zmartwychwstanie”.

Zobacz zdjęcia...

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6