39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Dziękujemy Ani Trybulec
23 marca 2017r. | Administrator

Początkiem marca tego roku wybralismy w naszej szkole nowego przewodniczącego SU, Huberta Wejmana, który zastapił na tym stanowisku tegoroczną maturzystkę, Anię Trybulec.

Ania rozpoczęła pracę w Samorządzie Uczniowskim 2 lata temu i od razu dała się poznać jako pomysłowa i aktywna inicjatorka ciekawych i oryginalnych imprez. Angażowała w nie całą uczniowską społeczność, nauczycieli i innych pracowników szkoły, a echa jej działań docierały do innych placówek, wzbudzając zachwyt, zdziwienie i uzasadnioną zazdrość, że w Koperniku tyle się dzieje.

Dziękujemy ci Aniu za wszystkie twoje pomysły i imprezy, które przygotowywałaś z iście aptekarską precyzją i co ważne, zawsze doprowadzałaś do końca. Za twoje zdrowe słodkości, piękne pożegnania nauczycieli, życzenia i prezenty, za twój uśmiech i skromność. Życzymy ci dobrze zdanej matury, ciekawych studiów i zrealizowania nareszcie tylko TWOICH marzeń.

Uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

Zobacz zdjęcia...

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6