39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
INFORMACJA
O ZMIANIE SPOSOBU ZAŁATWIANIA SPRAW
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

Więcej informacji tutaj
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej
(Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

w okresie od 25 marca do 10 kwietnia zajęcia w naszej szkole realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dla rodziców i uczniów
(ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY)

Uwaga! Termin wpłaty kolejnej raty na wycieczkę do Anglii i Walii przesunięty do 5.06.2020.

Sukces naszych uczennic w konkursie j. angielskiego w Sandomierzu.
1 kwietnia 2017r. | Administrator

Uczennice II Liceum: Oliwia Rusek (kl. IIIb) oraz Kornelia Kilian (kl. IIIf) zostały laureatkami Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zorganizowanego w dniu 30.03.2017 przez Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zajmując odpowiednio II i III miejsce. Należy podkreślić, że konkurs, który obejmował zarówno sprawdzian umiejętności rozumienia ze słuchu i czytania jak i testy leksykalno-gramatyczne typu Use of English był bardzo trudny i odpowiadał zaawansowanemu poziomowi B2/C1 według skali przyjętej przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. Opiekunkami uczennic są: pani Elżbieta Łukaszek i pani Małgorzata Schab. Gratulujemy sukcesu i życzymy obu uczennicom uzyskania podobnie wysokiej punktacji na tegorocznej maturze pisemnej z j. angielskiego.

Materiały dodatkowe:

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6