39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Potyczki poetyckie
10 kwietnia 2017r. | Administrator

4 kwietnia br. w naszej szkole spotkali się miłośnicy poezji, aby wysłuchać recytacji wierszy, poezji śpiewanej oraz obejrzeć uczniowskie prace plastyczne inspirowane utworami lirycznymi.

Artyści zaprezentowali bardzo szeroki repertuar dotyczący motywów m.in. miłości, natury, wędrówki. Spotkanie zaczęło się lirycznie-romantycznie, nie zabrakło wzruszeń, zadumy, słynnych tekstów wielkich artystów oraz nastrojowych melodii. W kolejnej części uczniowie prezentowali utwory wywołujące refleksję nad wartościami, wyborem postawy życiowej, sensem i radością życia. Każdy występ miał w sobie coś niezwykłego.

Recytację zaprezentowali publiczności m.in.: Jarosław Jaworek z kl. Id („Nic dwa razy” W. Szymborskiej), Julia Tułacz z kl. Ic („Nienawiść” W. Szymborskiej), Nataniel Brożnowicz z kl. Ib, któremu akompaniował na gitarze Antoni Wąsowicz z kl. Ib („Ty” Juliana Tuwima), Agnieszka Grzyb z kl. IIc („Dziad i baba” J. I. Kraszewskiego), Paulina Ryńska z kl. If („Mazurek Szopena” W. Broniewskiego). Niewątpliwie ciekawym akcentem były prace plastyczne m.in.: Urszuli i Gabrieli Mycek z kl. IIf, Aleksandry Bednarz i Gabrieli Piłat z kl. Id, Edyty Halik z kl. Ia. Młode artystki inspirowały się utworami: „Martwa natura” Z. Herberta, „Życie” ks. Jana Twardowskiego, „Kobiety Rubensa” W. Szymborskiej, „Łzy” M. Pawlikowskiej Jasnorzewskiej.

Ze sceny rozbrzmiewały także muzyczne interpretacje poezji. Wystąpili: Wiktoria Tuz z kl. Id („Niech żyje bal”), Anita Róg z kl. Ic („Skinny love”), Katarzyna Kagan, Mateusz Ozga, Dawid Głaz z kl. IIc („Udało prawie się”), Anna Krupa z kl. IId („Akwarele”) oraz w porywającym publiczność wykonaniu Aleksandra Rataj z kl. IIa („Karuzela z madonnami”) i Paulina Głodzik z kl. Ic („Hallelujah”). Wykonawcom towarzyszyły dźwięki płynące z pianina i gitar. Nie sposób wymienić wszystkich. Na scenie zaprezentowało się trzydzieścioro siedmioro uczniów klas pierwszych i drugich.

Piosenki, wiersze i prace plastyczne spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem widowni, na której zasiedli nauczyciele, rodzice, licealiści oraz gimnazjaliści. Było to spotkanie refleksyjne, ale też zabawne i przede wszystkim niebanalne. We wszystkim tym, co zostało wypowiedziane, wyśpiewane i namalowane każdy mógł odnaleźć siebie. Przygotowaniem tego wyjątkowego popołudnia z poezją zajęły się polonistki – panie: Anna Skórska i Małgorzata Brach.

Wszystkim serdecznie dziękujemy i gratulujemy niezwykłego wieczoru z poezją.

Zobacz zdjęcia...

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6