39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
INFORMACJA
O ZMIANIE SPOSOBU ZAŁATWIANIA SPRAW
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

Więcej informacji tutaj
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej
(Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

w okresie od 25 marca do 10 kwietnia zajęcia w naszej szkole realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dla rodziców i uczniów
(ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY)

Uwaga! Termin wpłaty kolejnej raty na wycieczkę do Anglii i Walii przesunięty do 5.06.2020.

„Kopernicy” i „Leonardo”
26 kwietnia 2017r. | Administrator

Miło nam poinformować, że grupa 13 uczniów naszej szkoły wzięła udział w 30 go­dzinach zajęć pozalekcyjnych „Zapis konstrukcji z elementami wspomagania projektowania 2D i 3D dla uczniów liceów”, zorganizowanych w ramach Młodzieżowej Akademii Umie­jętności Technicznych „Leonardo” przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. Uczniowie poznali m.in. zasady projektowania 2D i 3D części ma­szynowych, wymiarowania rzutów przedmiotów i brył geometrycznych. Był to z pewnością ciekawy i bogaty edukacyjnie program wzbogacający ich wiedzę i umiejętności.
Zobacz zdjęcia...

te: 0.009s dbnc: 6 dbnq: 6