39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
INFORMACJA
O ZMIANIE SPOSOBU ZAŁATWIANIA SPRAW
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

Więcej informacji tutaj
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej
(Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

w okresie od 25 marca do 10 kwietnia zajęcia w naszej szkole realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dla rodziców i uczniów
(ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY)

Uwaga! Termin wpłaty kolejnej raty na wycieczkę do Anglii i Walii przesunięty do 5.06.2020.

Wykład o powstaniu styczniowym
9 lutego 2013r. | Administrator

8 lutego odbyła się wyjątkowa lekcja historii poprowadzona przez profesora Eugeniusza Z. Niebelskiego. Wykład dotyczył powstania styczniowego oraz losów Polaków skazanych na syberyjską katorgę. Profesor barwnie opowiadał o ludziach i miejscach zesłania, ilustrując prelekcję zdjęciami archiwalnymi oraz wykonanymi przez siebie w czasie kilku podróży śladami polskich zesłańców.

Eugeniusz Z. Niebelski jest kierownikiem Katedry Historii Nowożytnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, specjalistą z historii polskich powstań narodowych w XIX w. Wykład wpisał się w nasze szkolne obchody Roku Powstania Styczniowego.

Zobacz zdjęcia...

obrazek

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6