39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Chórzyści w obliczu nowego wyzwania
9 maja 2017r. | Administrator

28 kwietnia br. chór naszego liceum miał okazję zaprezentować się przed niezwykłą publicznością. Chórzyści zostali zaproszeni do Przedszkola Miejskiego nr 13 w Mielcu, aby maluchy mogły poznać tajniki pracy chóru i jego kierownika.

Z racji wieku słuchaczy pojawiły się początkowo obawy czy chórzyści zdołają zainteresować ich swoim śpiewem. Pan Antoni Stańczyk starannie wybrał utwory, które chór miał wykonać przed przedszkolakami, a młodzieży pozostało ćwiczenie na próbach wskazanych melodii, aby wypaść jak najlepiej. Trzeba było popracować nad odpowiednią dynamiką i tempem, żeby mali słuchacze nie zanudzili się. Jak się później okazało, obawy związane z zainteresowaniem ze strony wyjątkowej publiki były niepotrzebne.

Pani dyrektor przedstawiła dzieciom chór i dyrygenta, po czym oddała głos chórzystom. Każdy utwór poprzedzała zapowiedź, aby dzieci wiedziały, co w danym momencie będzie śpiewane. Minikoncert rozpoczął się od „Nobody knows the troubles”, aby pokazać brzmienie chóru. Następnie dyrygent wytłumaczył dzieciom, do czego służy batuta i wybrał jedną dziewczynkę, aby przez chwilę pokierowała chórzystami. Kolejny utwór poprzedziła aria w wykonaniu Kasi Konefał. Po tym przyszła kolej na „Halleluja” w aranżacji Williama Boyce, a na koniec występu chórzyści razem z dziećmi zaśpiewali „Panie Janie”, kończąc prezentacją tej przyśpiewki w kanonie.

Z twarzy dzieci można było wyczytać, że bardzo chętnie słuchały śpiewu naszych chórzystów i podeszły do tego z zainteresowaniem, czego potwierdzeniem były gromkie brawa. Uśmiech, zdziwienie, podziw – takie emocje malowały się na ich twarzach. Być może ktoś z nich w przyszłości zainteresuje się muzyką poważną, a może będzie członkiem naszego chóru…

Relację przygotowała Anita Róg

Zdjęcia...

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6