39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

BODY WORLDS – VITAL
21 maja 2017r. | Administrator

9 maja 26 uczniów z klas pierwszych biologiczno-chemicznych II LO wraz z 9 uczennicami z Gimnazjum nr 4, zwiedziło oryginalną wystawę dotycząca anatomii człowieka autorstwa dr. Gunthera von Hagensa w Katowicach. Na ekspozycji pokazywane są ludzkie ciała, ich fragmenty i poszczególne narządy, wypreparowane za pomocą metody plastynacji. Wszystkie narządy pochodzą z ciał osób, które zgodziły się na to jeszcze za życia. Wyjątkiem są zakonserwowane płody - te wzięto z likwidowanych kolekcji niemieckich instytucji i uczelni.

Przez niektórych wystawa uznawana jest za kontrowersyjną. W rzeczywistości celebruje potencjał ludzkiego ciała w ruchu poprzez estetyczną prezentację jego nieskazitelnej formy i złożonych funkcji. Wystawa w edukacyjny sposób prezentuje autentyczne ludzkie ciała w zdrowiu i chorobie. Zobaczyliśmy między innymi jak wyglądają płuca palacza, rak płuc, kamienie żółciowe, otłuszczone narządy czy torbiele na jajniku. Naocznie uświadomiliśmy sobie jak istotną kwestią dla każdego z nas jest zdrowy tryb życia.

Wystawa sprawia, że wiedza dotycząca anatomii, kiedyś przeznaczona dla lekarzy i personelu medycznego, staje się dostępna dla każdego z nas, a ludzkie ciało po prostu zachwyca.

Zdjęcia ze zwiedzanej wystawy pochodzą ze strony internetowej ze względu na zakaz wykonywania zdjęć własnych.

Na koniec naszej naukowej wyprawy, odwiedziliśmy ZOO w Chorzowie, gdzie z przewodnikiem poznawaliśmy głównie zgromadzone w nim ssaki. Nasze serca skradły tulące się do siebie surykatki i dwa niedźwiedzie brunatne, które przed nami się po prostu popisywały.

Wycieczkę zorganizowały panie Anna Piekarska i Bogusława Michalcewicz.

Zobacz zdjęcia...

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6