39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

VIII Festiwal Filmowy NNW
6 czerwca 2017r. | Administrator

W dniach 31 maja i 1 czerwca w SCK w Mielcu odbyła się Retrospektywa VIII Festiwalu Filmowego Niepokorni-Niezłomni-Wyklęci, w ramach której uczniowie mieli okazję zobaczyć pokazy filmów o tematyce historycznej w reżyserii Arkadiusza Gołębiewskiego oraz monodram Piotra Cyrwusa „Zapiski oficera Armii Czerwonej”.

Warsztaty dla młodzieży „Nagraj dziadka komórką” poprowadzili Maria Wiśnicka – reżyserka i montażystka, reżyser A. Gołębiewski oraz operatorzy Sebastian Kniza i Andrzej Wyrozębski. Podczas warsztatów młodzież mogła zobaczyć w praktyce na czym polega praca ekipy filmowców przygotowujących reportaż. W rolę dziennikarek, których zadaniem było przeprowadzenie wywiadu z panem Marianem Rzeszutkiem, świadkiem wydarzeń w 1946 r. w Ostrowach Tuszowskich, wcieliły się uczennice klasy 2E: Julia Zięba i Weronika Jurkowska, a za kamerą stanęła Weronika Wyparło.

Prowadzący warsztatów zachęcali do uwieczniania wydarzeń, które tak szybko stają się historią, do rozmów ze starszymi ludźmi, którzy są cennym źródłem informacji o najnowszych dziejach Polski i świata.

Zobacz zdjęcia...

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6