39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
INFORMACJA
O ZMIANIE SPOSOBU ZAŁATWIANIA SPRAW
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

Więcej informacji tutaj
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej
(Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

w okresie od 25 marca do 10 kwietnia zajęcia w naszej szkole realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dla rodziców i uczniów
(ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY)

Uwaga! Termin wpłaty kolejnej raty na wycieczkę do Anglii i Walii przesunięty do 5.06.2020.

Fascynujący Świat Roślin
8 czerwca 2017r. | Administrator

29 maja klasa IIf pod opieką pani Anny Piekarskiej i pani Agnieszki Czechury udała się do Nadleśnictwa Tuszyma. Celem wycieczki podobnie jak klasy IIc był udział w warsztatach terenowych ale już na innych powierzchniach dydaktycznych. Na początku klasa została zaproszona do siedziby nadleśnictwa, by wysłuchać wykładu o pracy leśniczych oraz funkcjonowaniu lasów państwowych. Następnie klasa została podzielona na cztery zespoły. Każdy zespół miał rozpoznać gatunki roślin i zwierząt na przydzielonych powierzchniach inwentaryzacyjnych 2 x 2m.

Jak się później okazało, nawet na tak małym obszarze, występuje duża różnorodność gatunkowa. Na zakończenie pracy w wiacie edukacyjnej odbyło się ognisko i podsumowanie pracy zespołów. Każdy zespół bardzo dobrze wywiązał się z powierzonego zadania i otrzymał upominki. To była bardzo ciekawa lekcja biologii na której klasa dowiedziała się jak funkcjonują lasy oraz jak trudną i wymagającą pracę wykonują leśnicy. Działania klasy IIc i klasy IIf wpisały się w kolejny realizowany przez Nadleśnictwo Międzynarodowy Projekt „Fascynujący Świat Roślin.”

Zobacz zdjęcia...

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6