39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Fascynujący Świat Roślin
8 czerwca 2017r. | Administrator

29 maja klasa IIf pod opieką pani Anny Piekarskiej i pani Agnieszki Czechury udała się do Nadleśnictwa Tuszyma. Celem wycieczki podobnie jak klasy IIc był udział w warsztatach terenowych ale już na innych powierzchniach dydaktycznych. Na początku klasa została zaproszona do siedziby nadleśnictwa, by wysłuchać wykładu o pracy leśniczych oraz funkcjonowaniu lasów państwowych. Następnie klasa została podzielona na cztery zespoły. Każdy zespół miał rozpoznać gatunki roślin i zwierząt na przydzielonych powierzchniach inwentaryzacyjnych 2 x 2m.

Jak się później okazało, nawet na tak małym obszarze, występuje duża różnorodność gatunkowa. Na zakończenie pracy w wiacie edukacyjnej odbyło się ognisko i podsumowanie pracy zespołów. Każdy zespół bardzo dobrze wywiązał się z powierzonego zadania i otrzymał upominki. To była bardzo ciekawa lekcja biologii na której klasa dowiedziała się jak funkcjonują lasy oraz jak trudną i wymagającą pracę wykonują leśnicy. Działania klasy IIc i klasy IIf wpisały się w kolejny realizowany przez Nadleśnictwo Międzynarodowy Projekt „Fascynujący Świat Roślin.”

Zobacz zdjęcia...

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6