39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
INFORMACJA
O ZMIANIE SPOSOBU ZAŁATWIANIA SPRAW
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

Więcej informacji tutaj
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej
(Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

w okresie od 25 marca do 10 kwietnia zajęcia w naszej szkole realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dla rodziców i uczniów
(ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY)

Uwaga! Termin wpłaty kolejnej raty na wycieczkę do Anglii i Walii przesunięty do 5.06.2020.

Mała inwentaryzacja przyrodnicza
8 czerwca 2017r. | Administrator

22 maja klasa IIc pod opieką pani Anny Piekarskiej i pani Eweliny Zielińskiej–Rajca udały się do Nadleśnictwa Tuszyma. Celem wycieczki był udział w warsztatach terenowych na powierzchniach dydaktycznych pod nazwą „Mała inwentaryzacja przyrodnicza w lesie gospodarczym” realizowanych przez Nadleśnictwo Tuszyma w ramach projektu „Gospodarka leśna LP metodą ochrony przyrody.” Celem działania było poznanie pracy leśnika i wpływu jego działań na różnorodność przyrodniczą lasu, poznanie nazw podstawowych gatunków roślin, grzybów i zwierząt, poznanie leśnych współzależności przyrodniczych oraz wpływu lasu na zdrowie człowieka.

Klasa została podzielona na trzy zespoły i każdemu zespołowi została przekazana powierzchnia inwentaryzacyjna o wymiarach 2 x 2 m. Pomimo ciągłej mżawki zespoły chętnie przystąpiły do pracy. Po zakończeniu prac terenowych, w wiacie edukacyjnej każda grupa przedstawiła swoje wyniki, które były satysfakcjonujące, a sami uczestnicy poszerzyli i wzbogacili swoją wiedzę biologiczną.

Zobacz zdjęcia...

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6