39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Mała inwentaryzacja przyrodnicza
8 czerwca 2017r. | Administrator

22 maja klasa IIc pod opieką pani Anny Piekarskiej i pani Eweliny Zielińskiej–Rajca udały się do Nadleśnictwa Tuszyma. Celem wycieczki był udział w warsztatach terenowych na powierzchniach dydaktycznych pod nazwą „Mała inwentaryzacja przyrodnicza w lesie gospodarczym” realizowanych przez Nadleśnictwo Tuszyma w ramach projektu „Gospodarka leśna LP metodą ochrony przyrody.” Celem działania było poznanie pracy leśnika i wpływu jego działań na różnorodność przyrodniczą lasu, poznanie nazw podstawowych gatunków roślin, grzybów i zwierząt, poznanie leśnych współzależności przyrodniczych oraz wpływu lasu na zdrowie człowieka.

Klasa została podzielona na trzy zespoły i każdemu zespołowi została przekazana powierzchnia inwentaryzacyjna o wymiarach 2 x 2 m. Pomimo ciągłej mżawki zespoły chętnie przystąpiły do pracy. Po zakończeniu prac terenowych, w wiacie edukacyjnej każda grupa przedstawiła swoje wyniki, które były satysfakcjonujące, a sami uczestnicy poszerzyli i wzbogacili swoją wiedzę biologiczną.

Zobacz zdjęcia...

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6