39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Kopernikowskie srebrne głosy
14 czerwca 2017r. | Administrator

Chór szkolny II Liceum Ogólnokształcącego pod dyrekcją dr. Antoniego Stańczyka odniósł kolejny duży sukces zdobywając srebrny dyplom na Ogólnopolskim Turnieju Chórów Legnica Cantat 48. Jest to jedno z najistotniejszych osiągnięć, jakim mogą pochwalić się kopernikowscy chórzyści. Na Legnickim Turnieju, który odbył się w dniach 26-28 maja, oceniała ich bowiem Rada Artystyczna, złożona z doświadczonych dyrygentów chóralnych. Wśród nich znalazły się takie sławy jak: prof. Benedykt Błoński (dziekan wydziału sztuki na UWM), prof. Dariusz Dyczewski (rektor Akademii Sztuki w Szczecinie), prof. Stanisław Krawczyński (rektor Akademii Muzycznej w Krakowie). Jury brało pod uwagę technikę wokalną i kulturę brzmienia, intonację i rytm, właściwe zastosowanie dynamiki, tempa, agogiki, barwy, konstrukcji frazy, stopień trudności repertuaru oraz całościowe wrażenie artystyczne - zbudowanie formy każdego prezentowanego utworu, kontakt dyrygenta z zespołem oraz oddziaływanie na publiczność.

- Jest to niewątpliwie bardzo duży sukces z którego ogromnie się cieszymy – mówi dyrygent chóru dr Antoni Stańczyk. – Mieliśmy w tym roku bardzo silną konkurencję. Oprócz nas w turnieju udział wzięli m.in.: Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej, Chór Akademii Morskiej w Szczecinie, czy Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej. Nasza II lokata cieszy tym bardziej, że oceniało nas tak znamienite jury.

Chór II LO istnieje od 2002 roku i ma charakter rotacyjny (jego skład zmienia się rokrocznie). Zespół tworzą uczniowie klas I-III (ok. 30 osób). Dyrygentem chóru jest pan dr Antoni Stańczyk, nauczyciel wiedzy o kulturze w mieleckim II LO. Od początku swojego istnienia chór odnosił liczne sukcesy. Otrzymał m.in.: I nagrodę na Rzeszowskim Festiwalu Cantate Deo, III nagrodę podczas Międzynarodowego Festiwalu Chórów im. Kazimierza Fobera Gaude Cantem. Zespół zajął także II miejsce na I Ogólnopolskim Festiwalu Chórów Sacra Ecclesiae Cantio. Dużym sukcesem okazał się także występ na XVIII Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Varsovia Cantat, gdzie chór II LO zdobył II nagrodę. Licealiści z Kopernika zdobyli tez uznanie jurorów zagranicznych konkursów. W 2013 roku otrzymali I nagrodę na XVI Międzynarodowym Festiwalu Chórów Młodzieżowych i Chórów Młodych Rainbow w Sankt Petersburgu. Zespół występował ponadto podczas III Międzynarodowego Festiwalu Chórów i Orkiestr w Wiedniu MRF Music Festiwal.

- Nasz szkolny chór, to nasza duma – mówi dyrektor II LO Zbigniew Rzeźnik. – Należy jednak zdać sobie sprawę, że na każdy tak duży sukces, składa się ciężka praca i duża samodyscyplina. Tym bardziej cieszymy się z kolejnych nagród i doceniamy zaangażowanie zarówno młodzieży, jak i genialnego dyrygenta, Antoniego Stańczyka.

Turniej Chórów zainicjowany został przez nieżyjącego już, legnickiego dyrygenta i animatora ruchu muzycznego, Henryka Karlińskiego. Główną nagrodę Turnieju stanowi przechodnia Lutnia im. Jerzego Libana z Legnicy. Chóry, które ją trzykrotnie zdobędą, otrzymają na własność wierną kopię oryginalnej lutni, wykonaną w skali 1:1 z tych samych materiałów i wg tego samego projektu. Chórzyści II LO obiecali, że zawiśnie ona na honorowym miejscu w szkole. Gratulujemy sukcesu i trzymamy za słowo!

Zobacz zdjęcia...

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6