39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Wycieczka nauczycieli II liceum Ogólnokształcącego w Mielcu na Ukrainę.
20 czerwca 2017r. | Administrator

W piątek 16 czerwca, grupa nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Mielcu wyjechała na wycieczkę do Lwowa. W ciągu 2 dni zwiedziliśmy Lwów, podziwiając miasto o tak wybitnie wielokulturowej przeszłości. Szliśmy śladami lwowskich Ormian, Żydów, Rusinów Niemców i Austriaków, ale głównie śladami polskiej przeszłości miasta. W trakcie wycieczki pojechaliśmy do Złoczowa. To właśnie w tym mieście działa polska parafia, której uczniowie II Liceum od kilku lat przygotowują paczki na święta Bożego Narodzenia. Dowiedzieliśmy się, że ksiądz Michał Hołdowicz zbiera datki na plac zabaw, który miałby uatrakcyjnić szkółkę polską prowadzoną przy parafii. Uczniowie naszego liceum zorganizowali w czasie dnia dziecka, akcję - sprzedawali kolegom gofry, a cały dochód przeznaczyli właśnie jako wsparcie tego projektu. Do zbiorki pieniężnej dołączyli też nauczyciele i pracownicy szkoły. Pan Dyrektor Zbigniew Rzeźnik w imieniu całej szkolnej społeczności wręczył księdzu Michałowi całą zebraną sumę. Wszystkim darczyńcom ksiądz bardzo dziękował i zapraszał do odwiedzin Złoczowa – siedziby rodu Sobieskich.

Zobacz zdjęcia...

te: 0.017s dbnc: 6 dbnq: 6