39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
INFORMACJA
O ZMIANIE SPOSOBU ZAŁATWIANIA SPRAW
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

Więcej informacji tutaj
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej
(Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

w okresie od 25 marca do 10 kwietnia zajęcia w naszej szkole realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dla rodziców i uczniów
(ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY)

Uwaga! Termin wpłaty kolejnej raty na wycieczkę do Anglii i Walii przesunięty do 5.06.2020.

Sukces młodego fotografa z „Kopernika”
21 czerwca 2017r. | Administrator

Michał Krawiec z klasy 1C otrzymał nagrodę specjalną podczas XVIII Ogólnopolskiej Wystawy Fotografii Dzieci i Młodzieży – Białystok 2017. Konkurs od lat cieszy się niezwykłym prestiżem – świadczy o tym m.in. patronat Ministra Edukacji Narodowej.

Michał Krawiec od września jest uczniem II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Mielcu. Fotografią zainteresował się podczas nauki w gimnazjum. Obecnie kontynuuje pracę twórczą pod okiem nauczyciela i zarazem opiekuna artystycznego – dr. Antoniego Stańczyka.

Na wystawę nadesłano 2723 zdjęcia 673 autorów ze 165 placówek. Wyboru nagrodzonych prac dokonało jury w składzie: Bogusław Florian Skok – fotoreporter, dokumentalista, artysta fotografik, Prezes Okręgu Północno–Wschodniego ZPAF (przewodniczący jury); Agnieszka Pilecka – podróżniczka, fotoblogerka, autorka wielu esejów dokumentalnych; Elwira Horosz – projektantka mody i Jacek Forfa – sekretarz jury. Ostatecznie nagrodzono kilkunastu autorów, a do wystawy pokonkursowej jury zakwalifikowało 214 zdjęć 134 twórców.

obrazek

Na zdjęciu od lewej: Dyrektor II LO w Mielcu Zbigniew Rzeźnik, Michał Krawiec i opiekun - dr Antoni Stańczyk.

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6