39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Jubileusz 60-lecia II LO im. Mikołaja Kopernika
28 lutego 2013r. | Administrator

Jubileusze są pewnego rodzaju przystankami w zabieganym życiu człowieka. To chwile, które stwarzają okazje do refleksji i podsumowań, ale też pozwalają snuć plany na przyszłość. Społeczność naszej szkoły miała niedawno okazję do takiego zatrzymania się na chwilę – stworzył ją obchodzony jubileusz 60-lecia II Liceum Ogólnokształcącego. 27 lutego mogliśmy spojrzeć wstecz i przypomnieć sobie lub poznać minione 6 dekad naszej szkoły. To dzięki pracy pani wicedyrektor Magdaleny Zalotyńskiej i pani Małgorzaty Ciejki mogliśmy, przy pomocy współczesnych środków technicznych, niemal przenieść się w czasie. W kameralnej atmosferze, pomimo dużej liczby uczestniczących w uroczystości, mogliśmy obejrzeć stare zdjęcia ujęte w formę prezentacji multimedialnej. Odpowiedni komentarz pozwolił młodym ludziom wyobrazić sobie początki działalności naszej szkoły, a starszym przypomnieć lata tu spędzone. Zdjęcia migały szybko, jak szybko minął czas 60 lat. Starannie wybrane obrazy pomogły w pigułce ująć to, co najważniejsze. Odpowiednia oprawa artystyczna pozwoliła utrzymać nastrój refleksji, nie pozbawiony jednak pewnej dawki humoru.

Przybyli na uroczystość obchodów 60-lecia goście: reprezentujący posła do Parlamentu Europejskiego pan Jakub Cena, pani poseł Krystyna Skowrońska, pan senator Władysław Ortyl, Radny Sejmiku Wojewódzkiego pan Zdzisław Nowakowski, Starosta Powiatu Mieleckiego pan Andrzej Chrabąszcz, wicestarosta pan Andrzej Bryła, wiceprzewodniczący Rady Powiatu pan Marek Paprocki, Prezydent Miasta Mielca pan Janusz Chodorowski, Przewodniczący Rady Miejskiej pan Jan Myśliwiec, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej pan Zbigniew Szypuła, Sekretarz Powiatu pan Jerzy Zorzycki, Sekretarz gminy Mielec pani Bożena Mazur, Dyrektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego pan Stanisław Tomza, Dyrektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego pan Arkadiusz Gałkowski, Dyrektor Wydziału Oświatowo Ekonomicznego w Przecławiu pan Janusz Krakowski, Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania pan Wacław Nelec, Dziekan zamiejscowego ośrodka Akademii Górniczo Hutniczej w Mielcu pan Bolesław Karwat, ks. Prałat Kazimierz Czesak - proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ks. Janusz Kłęczek - proboszcz parafii pod wezwaniem św. Mateusza, dali wyraz swojej sympatii dla II LO. Wielu z nich z dumą mówiło o tym, że są absolwentami naszej szkoły, że ich dzieci również zdawały maturę w „Koperniku”, pielęgnując rodzinną tradycję. Ale i ci, których lata młodości związane były z innymi szkołami, gratulowali sukcesów i składali życzenia na następne lata.

Uroczystość obchodów pięknego jubileuszu była też, a może przede wszystkim, piękną lekcją dla młodzieży. Lekcją może nietypową, ale jej celem było rozbudzenie miłości i szacunku do przeszłości, do tych, którzy ją tworzyli i do naszej małej ojczyzny. To spojrzenie w przeszłość uświadomiło współczesnej młodzieży, że każdy z nas buduje rzeczywistość i nasze decyzje, wybory, działania będą fundamentem dla następnych pokoleń.

Po części oficjalnej był czas na wspomnienia, rozmowy, zwiedzanie szkoły i oglądanie przygotowanych na tę okoliczność wystaw. Trwałą pamiątką po uroczystości jest wydana z tej okazji monografia szkoły. Monografia obejmuje ostatnie 10 lat pracy II LO i, dzięki staraniom jej autorek – p. Magdaleny Zalotyńskiej i p. Małgorzaty Ciejki, jest kontynuacją poprzedniej, wydanej z okazji 50-lecia szkoły.

Oprawa jubileuszu 60-lecia II LO, wydanie monografii, zaprojektowanie oraz zakup okolicznościowych koszulek możliwe były dzięki wsparciu sponsorów: Firmie Kirchhoff, Polskim Zakładom Lotniczym, Firmie MPEC, Dyrekcji PEKAO SA o/ Mielec, Wydawnictwu Szkolnemu „Omega”, Firmie Skorpion, Bankowi BZWBK, Firmie Xerima, MZBM, System Data, Cukierni Pokusa, Firmie PZU, Cegielni Przecław, Hotelowi Polskiemu, Firmie Eolia, absolwentom rocznika 2011/2012, pani Izabeli Przygodzie oraz innym, anonimowym darczyńcom.

Za wsparcie wszystkim serdecznie dziękujemy.

Zobacz: [ZDJĘCIA 1] [ZDJĘCIA 2] [LISTY GRATULACYJNE] [WIDEO]

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6