39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Narodowe Czytanie „Wesela”
2 września 2017r. | Administrator

2 września 2017 r. odbyło się Narodowe Czytanie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Tej ogólnopolskiej akcji patronuje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – pan Andrzej Duda. Włączyło się do niej także nasze liceum i w uroczym miejscu w otoczeniu Pałacyku Oborskich przez trzy godziny czytaliśmy wspólnie, świetnie się przy tym bawiąc. Patronat nad tym przedsięwzięciem objął Starosta Powiatu Mieleckiego – pan Zbigniew Tymuła.

Dramat Wyspiańskiego jest lekturą Narodowego Czytania w 2017 roku, ponieważ zwyciężył podczas internetowego głosowania spośród czterech propozycji. Dzieło Wyspiańskiego konkurowało z Przedwiośniem Stefana Żeromskiego, Pamiątkami Soplicy Henryka Rzewuskiego i Beniowskim Juliusza Słowackiego.

W lutym 2017 r. prezydent Andrzej Duda, ogłaszając wyniki głosowania, powiedział: […] warto po raz kolejny, mam nadzieję – bo jestem przekonany, że każdy już czytał w swoim życiu Wesele - tę piękną pozycję naszej literatury, przeczytać. Przeczytać ją razem, przypomnieć sobie te niezwykle ważne dla naszej historii, dla naszej kultury, dla właśnie fundamentów tego, co nazywamy polskością, te niezwykle ciekawe wersy dramatu, arcydramatu Stanisława Wyspiańskiego. W liście inaugurującym akcję Prezydent Andrzej Duda napisał: „Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa do wspólnego czytania Wesela, do lektury, która wydobędzie różnorodność bohaterów, wyjątkową scenerię, bogactwo odniesień”.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od 2012 r. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 r. w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza, Lalkę Bolesława Prusa oraz Quo vadis Henryka Sienkiewicza.

Stanisław Wyspiański był jednym z najgenialniejszych polskich artystów. Wybitnym przedstawicielem Młodej Polski, zajmującym się wieloma dziedzinami sztuki. Wesele. Dramat w trzech aktach, najsłynniejszy utwór Wyspiańskiego, powstało na kanwie autentycznego wydarzenia – wesela poety i dramaturga Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówną, chłopką z podkrakowskich Bronowic. Prapremiera sztuki odbyła się 16 marca 1901 r. w Teatrze Miejskim w Krakowie. W tym samym roku w Krakowie Wesele zostało opublikowane po raz pierwszy. Dramat Wyspiańskiego został dotychczas przetłumaczony na ponad 10 języków. W języku polskim ukazało się ponad 120 wydań.

Narodowe Czytanie Wesela rozpoczęli: dyrektor naszej szkoły pan Zbigniew Rzeźnik oraz gospodarz miejsca, w którym odbyło się czytanie – dyrektor Muzeum Regionalnego pan Jerzy Skrzypczak. Panowie przeczytali wstęp do dramatu – didaskalia opisujące między innymi miejsce akcji.

Scenę 1 Aktu I ze słynnym pytaniem „Cóż tam, panie, w polityce?” przeczytali Członkowie Zarządu Powiatu: pan Andrzej Bryła i Waldemar Barnaś.

Wicestarosta Powiatu Mieleckiego – pani Maria Napieracz oraz wiceprezydent Miasta Mielca – pan Jan Myśliwiec aktorsko zaprezentowali Scenę 2 Aktu I.

Sceny kolejnych aktów przeczytali uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego.

Dla osób, które przyniosły egzemplarze Wesela czekała niespodzianka w postaci stempla, upamiętniającego to wydarzenie, a nadesłanego przez kancelarię prezydenta.

Akcja Narodowe Czytanie Wesela została przygotowana przez panie polonistki: Edytę Gracz-Chmurę, Jolantę Gałkowską, Annę Skórską, Magdalenę Zalotyńską i Małgorzatę Brach.

Wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób pomagały w tym przedsięwzięciu oraz przybyły do Pałacyku Oborskich – serdecznie dziękujemy!

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6