39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
INFORMACJA
O ZMIANIE SPOSOBU ZAŁATWIANIA SPRAW
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

Więcej informacji tutaj
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej
(Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

w okresie od 25 marca do 10 kwietnia zajęcia w naszej szkole realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dla rodziców i uczniów
(ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY)

Uwaga! Termin wpłaty kolejnej raty na wycieczkę do Anglii i Walii przesunięty do 5.06.2020.

Akademia kreatywnego myślenia
10 września 2017r. | Administrator

W bieżącym roku szkolnym nasze liceum bierze udział w projekcie dofinansowanym z Funduszy Europejskich „Akademia kreatywnego myślenia”. Celem projektu jest nabycie i podniesienie kompetencji informatycznych, komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego przez uczniów klas II liceum. Z naszej szkoły udział w projekcie biorą dwie 12-osobowe grupy dziewcząt i chłopców z klas 2a i 2b (klasy o profilu mat-fiz).

Każda grupa wybiera sobie do realizacji jeden z trzech modułów tematycznych:

  1. Innowacyjne technologie o wszechstronnym wykorzystaniu (drony, lotnicze i naziemne skanowanie laserowe itp.)
  2. Innowacyjne pomiary terenowe (GPS, topografia i orientacja w terenie, nawigacja satelitarna, technika GNSS itp.)
  3. Informatyka śledcza (cyberprzestępstwa, haking, haktywizm, oprogramowanie forensic, artefakt, procedury informatyki śledczej, laboratorium IS, informacja w sieci, bezpieczeństwo i ochrona danych itp).
obrazek

Zajęcia (30 godzin rozłożone na 5 spotkań 6-godzinnych) odbywać się będą w laboratoriach Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie. Projekt realizowany jest w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

te: 0.009s dbnc: 6 dbnq: 6