39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Wieczór autorski Anity Róg
14 września 2017r. | Administrator

2 września br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mielcu odbyła się promocja trzeciego tomiku wierszy Anity Róg „Pisane ciszą”. Na imprezę przybyli liczni goście, m. in. członkowie Mieleckiego Towarzystwa Literackiego, recenzent książki oraz członek ZLP oddziału w Rzeszowie Ryszard Mścisz, a nawet delegacja poetów z Rudnika nad Sanem.

Spotkanie otworzyła Pani Dyrektor Jolanta Strycharz, po czym przekazała głos prezesowi MTL Zbigniewowi Michalskiemu. Nakreślił on krótko sposób działania organizacji literackiej oraz wypowiedział się krótko o tomiku, aby oddać głos młodzieży. Jako pierwsza, dwa swoje wiersze zaprezentowała sama autorka. Następnie kolejne utwory zaprezentowali przyjaciele Anity: Katarzyna Róg, Aleksandra Kościelna i Dawid Maciąg. Młoda poetka urozmaiciła spotkanie antraktami muzycznymi, w których grała na keyboardzie i śpiewała. Po liryczno-muzycznych doznaniach przyszedł czas na wypowiedź recenzenta tomiku, który mógł o nim powiedzieć najwięcej. Inni uczestnicy spotkania chętnie podchodzili do autorki w czasie podpisywania tomików, aby zadać jej więcej pytań. Po raz kolejny zostały docenione umiejętności recytatorskie licealistów, którzy z młodzieńczą energią przedstawili wiersze rówieśniczki.

Całe spotkanie upłynęło w ciepłej, poetyckiej atmosferze. Z ust gości padło wiele pozytywnych uwag na temat tomiku „Pisane ciszą”. Miłośnicy literatury rozeszli się z uśmiechem na ustach.

Zobacz zdjęcia (fot. Michał Krawiec)

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6