39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

V edycja festiwalu Zderzenie Muzyczne
17 września 2017r. | Administrator

16 września Wielkim Koncertem Finałowym w sali widowiskowej SCK zakończyła się V edycja festiwalu „Zderzenie Muzyczne”. To muzyczne przedsięwzięcie jest inicjatywą absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego. Ideą ZM było prezentowanie – „zderzanie” – różnych pokoleń artystów i wielu gatunków muzyki. W ciągu pięciu lat festiwal rozwinął się, wzbogacając o warsztaty, jam session, przeglądy zespołów i koncerty.

Jubileuszowa piąta edycja rozpoczęła się 8 września koncertem czterech rockowych zespołów z Mielca i okolic. Na scenie Klubu Muzycznego Studio 8 wystąpili : GlassKids, Antygen, The Human Trip i Light Tension. Dzień później odbyły się warsztaty muzyczne dla dzieci w budynku II LO, a wieczorem w Onyxie Rapkolizja, czyli święto mieleckiego rapu. W piątek 15 września w ramach przeglądu zespołów wystąpili: Delight, Mrzonki, Insight i Jelly Beans i to właśnie ci ostatni zdobyli nagrodę publiczności. Festiwal zakończył koncert finałowy, podczas którego usłyszeliśmy zwycięzców przeglądu zespołów oraz dwa recitale – Agnieszki Czachor i Jaśka Kuska oraz pana Antoniego Stańczyka wspólnie z towarzyszącym mu chórem II Liceum Ogólnokształcącego i orkiestrą Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie.

Organizatorami festiwalu są członkowie stowarzyszenia „Zderzenie Muzyczne”: Marta Gałkowska, Marcin Strzałka, Filip Litwin, Wojtek Łuczkanyn, Aleksander Gawron, Michał Furdyna, Joanna Kowalska, Anna Czerwiec i Agnieszka Gurgul.

Festiwal odbył się pod patronatem honorowym: Prezydenta Miasta Mielca, Samorządowego Centrum Kultury i II Liceum Ogólnokształcącego.

Zobacz zdjęcia...

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6