39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
INFORMACJA
O ZMIANIE SPOSOBU ZAŁATWIANIA SPRAW
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

Więcej informacji tutaj
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej
(Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

w okresie od 25 marca do 10 kwietnia zajęcia w naszej szkole realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dla rodziców i uczniów
(ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY)

Uwaga! Termin wpłaty kolejnej raty na wycieczkę do Anglii i Walii przesunięty do 5.06.2020.

Stypendia
10 października 2017r. | Administrator

Z przyjemnością informujemy, że Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018 otrzymała uczennica klasy 3c - Agnieszka Grzyb. Stypendium Ministra Właściwego do spraw Oświaty i Wychowania otrzymał Michał Kilian - nasz absolwent!!! Stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6