39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

25 lat wymiany z CEG Erlangen
12 października 2017r. | Administrator

W dniach od 29 września do 7 października gościliśmy grupę niemieckiej młodzieży ze szkoły partnerskiej w Erlangen. Tym razem przyjechało 25 uczniów - niektórzy już po raz drugi lub trzeci - oraz 3 nauczycieli. W tym roku uczniowie zwiedzali Kazimierz Dolny, Majdanek i Lublin, a w ostatnim dniu także Kraków. W czwartek 5 października z okazji 25. lat istnienia wymiany dyrektorzy obu szkół – panowie Zbigniew Rzeźnik i Thomas Kellner ponownie podpisali porozumienie o współpracy.

Plusem takich spotkań jest budzenie motywacji do nauki języków obcych (językiem wymiany jest oprócz niemieckiego, także angielski), nauka tolerancji, ale też rozwijanie kompetencji interkulturowych, które przyniosą korzyści w przyszłej pracy z obcokrajowcami i są obecnie tak poszukiwane przez pracodawców.

Spotkanie wspierane jest finansowo przez organizację Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) z siedzibą w Warszawie.

W ciągu 25 lat, zapoczątkowanych w 1992 przez panów: Janusza Świądra (IILO) i Kurta Joa (Liceum Christiana Ernsta) w wymianie wzięło udział z obu szkół już ponad 2000 uczniów (w tym np. Prezydent Mielca p. Daniel Kozdęba czy nauczycielki naszej szkoły: p. Katarzyna Misiak, Edyta Gracz-Chmura, Dorota Dzija) oraz 100 opiekunów (nauczycieli i rodziców). Obecnie kierownikami wymiany są: ze strony niemieckiej od 2012r p. Julian Bobe i p. Dorota Dzija, od 2003r ze strony „Kopernika”.

Nasza wymiana odbywa się dwa razy w roku co jest ewenementem na skalę krajową. Jest jedną z najstarszych i jedną z najliczniejszych (bywało, że w jednym spotkaniu uczestniczyło 100 uczniów).

Doceniając kierownika wymiany, p. Dorotę Dziję, organizacja PNWM zaprosiła ją w listopadzie tego roku do Berlina, aby podzieliła się doświadczeniami dotyczącymi różnorodności w procesie realizacji wymian na II Kongresie Laboratorium Wymiany.

6 kwietnia 2018 roku nasi uczniowie pojadą do Erlangen z rewizytą.

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6