39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Dąb Niepodległości
11 listopada 2017r. | Administrator

10 listopada 2017 r. na skwerze obok naszej szkoły został posadzony Dąb Niepodległości i tym samym rozpoczęto obchody stulecia odzyskania niepodległości w Mielcu.

Wydarzenie odbyło się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

prezydent.pl

Podczas uroczystości pan Jerzy Dębicki – harcerz, żołnierz AK został uhonorowany Orderem Odrodzenia Polski Polonia Restituta przyznanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej. Medalami „Pro Patria” zostali wyróżnieni panowie: Paweł Dębicki, Jerzy Flis, Bogdan Pląder i Robert Sukiennik. Odznaczenie to przyznaje się za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Zasadzenie Dębu Niepodległości jest inicjatywą Obywatelskiego Komitetu Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Mielcu.

Uroczystość uświetnili licznie przybyli goście – m.in. Marszałek Województwa Podkarpackiego pan Władysław Ortyl, wojewoda podkarpacki pani Ewa Leniart, Starosta Powiatu Mieleckiego pan Zbigniew Tymuła, wiceprezydent Mielca pan Jan Myśliwiec.

99. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę została uczczona piękną uroczystą akademią pod hasłem: „Ojczyzna to my”, przygotowaną pod kierunkiem pań: Jolanty Gałkowskiej, Magdaleny Zalotyńskiej, Małgorzaty Ciejki i Anny Skórskiej, która zadbała o dekorację.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za pomoc i udział w uroczystości.

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6