39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Nauka poprzez zabawę – warsztaty językowe w Krakowie
13 listopada 2017r. | Administrator

W piątek 10 listopada uczniowie klasy IIIa oraz części klas IIb i Ib uczestniczyli w warsztatach językowych zorganizowanych w Krakowie przez organizację Nauka bez Granic (naukabezgranic.pl). Warsztaty prowadzone były oczywiście w języku angielskim przez native speaker`a. Nick, bo tak miał na imię prowadzący, okazał się Anglikiem obdarzonym ogromnym poczuciem humoru i niespożytą energią.

Pierwszy z dwóch warsztatów, Street English, dotyczył stylów języka angielskiego używanych w różnych sytuacjach. Nasi uczniowie najbardziej zainteresowali się nieformalną odmianą języka – slangiem. Chłopcy zapewne zapamiętali zwrot Yo! blad, that yat is bare fit, innit?, wszystkim natomiast podobała się nietypowa forma sprawdzania wiedzy online z wykorzystaniem smartfonów i platformy edukacyjnej Kahoot!

Druga część warsztatów zatytułowana Weird Britain była również emocjonująca – uczniowie mieli okazję poznać zwariowane pomysły Brytyjczyków, a zwłaszcza ich twórcze podejście do nadawania dziwacznych nazw potrawom, jak np. Toad In the Hole lub Spotted Dick. Niezwykłe zawody, których zasady poznaliśmy podczas warsztatów mogą okazać się inspiracją do układania programu Szkolnego Dnia Sportu. Co powiedzielibyście na toe wrestling (mocowanie się za pomocą palców u nogi) lub wellington throw (rzut kaloszem)? Nettle eating (zjadanie świeżych pokrzyw) czy shin kicking (kopanie się po łydkach) byłoby jednak nieco ryzykowne. Zawsze jednak można zrobić zawody w robieniu dziwnych i strasznych min, czyli gurning. Nasi uczniowie spróbowali również swoich sił w tradycyjnej angielskiej grze w kasztany conkers. Warsztaty dostarczyły sporej wiedzy na temat języka i kultury Wielkiej Brytanii poprzez zabawę i interakcję uczestników. Opiekunkami grupy były p. Elżbieta Łukaszek i p. Lidia Głuszak.

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6