39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
INFORMACJA
O ZMIANIE SPOSOBU ZAŁATWIANIA SPRAW
w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu

Więcej informacji tutaj
Decyzją Ministra Edukacji Narodowej
(Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

w okresie od 25 marca do 10 kwietnia zajęcia w naszej szkole realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dla rodziców i uczniów
(ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY)

Uwaga! Termin wpłaty kolejnej raty na wycieczkę do Anglii i Walii przesunięty do 5.06.2020.

O Koperniku w Berlinie
14 listopada 2017r. | Administrator

Z satysfakcją informujemy, że polsko-niemiecka wymiana młodzieży, realizowana w naszym liceum od ponad 25 lat, doczekała się międzynarodowego uznania. Kierownik wymiany ze szkołą w Erlangen - pani Dorota Dzija - została ekspertem do spraw tego typu przedsięwzięć przy organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. W odbywających się w Berlinie konsultacjach szkolnych wymian (5-7 listopada), pani Dzija dzieliła się doświadczeniem naszego liceum ze szkołami z Niemiec i Polski.

te: 0.009s dbnc: 6 dbnq: 6