39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

W środę 21 kwietnia o godzinie 17.00 odbędzie się wywiadówka online (platforma MS Teams)
dla rodziców uczniów wszystkich klas.

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

Matura próbna
24 listopada 2017r. | Administrator

W dniach 21-24 listopada uczniowie klas trzecich przystąpili do matury próbnej na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Wszyscy mogli też sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności rozwiązując arkusz matury rozszerzonej z wybranego przedmiotu.

Aby zdać maturę w maju, uczniowie muszą uzyskać powyżej 30% z języka polskiego, matematyki i języka obcego w części pisemnej na poziomie podstawowym oraz w części ustnej z języków: polskiego i obcego. Muszą też przystąpić przynajmniej do jednego egzaminu pisemnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Tu wynik egzaminu nie będzie miał wpływu na zdanie matury.

Mamy nadzieję, że czas który pozostał do właściwej matury pozwoli Wam jak najlepiej przygotować się do tego egzaminu.

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6