39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Kolejny raz spełniamy Marzenie!
2 grudnia 2017r. | Administrator

W listopadzie w naszej szkole odbyło się zupełnie wyjątkowe spotkanie. Na specjalne zaproszenie uczniów klasy 2a do II LO przyjechały wolontariuszki fundacji Mam Marzenie z Rzeszowa. Panie Magda i Paulina wyjaśniły na czym polega idea wolontariatu i dlaczego warto spełniać marzenia chorych terminalnie dzieci - podopiecznych fundacji. Co niezwykle cieszy, natychmiast zapadła decyzja o adoptowaniu przez naszych uczniów dziecięcego marzenia. Wspólnie wybrano marzenie 5-letniego Szymona, który chciałby pojechać do Bałtowa i z bliska zobaczyć "prawdziwe" dinozaury.

Przy okazji uczniowie II LO zdecydowali, że wezmą udział w akcji "Podaruj pluszowego misia" i na terenie szkoły rozpoczęli zbiórkę pluszowych misiów i artykułów plastycznych dla dzieci przebywających na oddziałach onkologicznych i dziecięcych w szpitalach w Rzeszowie i w Mielcu. Akcja trwa do 6 grudnia i wydaje się, że mali pacjenci będą mieli prawdziwe powody do radości!

te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6