39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

How to sound like a native speaker of English – warsztaty językowe w Krakowie
6 grudnia 2017r. | Administrator

28 listopada uczniowie klasy 2a wraz z grupą uczniów klasy 2f udali się do Krakowa na warsztaty językowe przygotowane przez Europejski Program Edukacyjny - Nauka Bez Granic (Learning Without Borders). Warsztaty podzielone były na dwie części. Na pierwszej z nich zatytułowanej ‘International English’ młodzież poznała różne odmiany języka angielskiego np: Pidgin używany przez mieszkańców Nigerii oraz Singlish używany w Singapurze. Niektóre słowa brzmiały naprawdę egzotycznie. Na drugiej części warsztatów pt. ‘How to sound like a native speaker’ uczniowie poznali tajniki poprawnej wymowy i mieli możliwość przekonać się jak istotna jest umiejętność rozróżniania poszczególnych dźwięków i odpowiednie akcentowanie sylab.

Trening tej umiejętności jest niezwykle ważny, gdyż akcent wyrazowy w języku angielskim może niejednokrotnie zmienić znaczenie słów i zaburzyć przekaz. Zdobyte wskazówki na pewno pomogą wszystkim brzmieć pewnie i naturalnie oraz zbliżyć się do wymowy natywnych użytkowników języka. Prowadzący warsztaty - Brytyjczyk Ross Mulkern, swoją pasją i energią zachęcił naszych uczniów do dynamicznej interakcji oraz docenił ich zapał i zaangażowanie. Młodzież wiele się nauczyła poprzez zabawę. Opiekunami uczestników warsztatów były panie Dorota Ryczaj, Ewelina Zielińska-Rajca i Magdalena Żukowska-Bąk.

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6