39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Podaruj pluszowego misia
14 grudnia 2017r. | Administrator

13 grudnia, w ramach akcji "Podaruj pluszowego misia", uczniowie klas If, IIf i IIa odwiedzili oddział dziecięcy szpitala w Mielcu. Kopernikowscy wolontariusze podarowali małym pacjentom nowe pluszaki oraz materiały plastyczne, aby choć trochę umilić im trudny czas pobytu w szpitalu. Wizyta spotkała się z dużą radością maluszków oraz wyrazami podziękowania ze strony personelu oddziału, zwłaszcza pani ordynator dr Beaty Piotrowskiej.

Akcja "Podaruj pluszowego misia" została zainicjowana przez fundację Mam Marzenie i rozpropagowana zwłaszcza wśród uczniów szkół średnich. Oczywiście, licealiści II LO chętnie włączyli się w wydarzenie. Ale to nie wszystko!

Już na wiosnę nasi wolontariusze postarają się zebrać środki na spełnienie marzenia chorego 5-letniego chłopca, który marzy o wyjeździe do Bałtowa, aby z bliska zobaczyć ogromne dinozaury. Dzięki zaangażowaniu naszych uczniów na pewno uda się to marzenie spełnić.

Opiekunem akcji jest polonistka II LO, pani Magdalena Żukowska-Bąk.

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6