39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Finał konkursu o Puchar Rektora Politechniki Łódzkiej
25 marca 2013r. | Administrator

22 marca ma Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki w Łodzi odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego o Puchar Rektora Politechniki Łódzkiej. Po całorocznych eliminacjach, do zawodów finałowych zakwalifikowało się 30 najlepszych uczniów i 5 najlepszych drużyn, wśród nich aż 6 uczniów i 2 drużyny z II LO w Mielcu. W finale indywidualnym pierwsze miejsce i puchar Rektora zdobył Przemysław Rusin (3b), a drugie miejsce zajęła Sylwia Malec (3a). Wśród finalistów znaleźli się też Michał Furdyna, Paulina Kaczor, Stanisław Robak i Ewelina Noga (wszyscy 3b).

W klasyfikacji drużynowej zespoły z Kopernika okazały się bezkonkurencyjne. Pierwsze miejsce zajęła drużyna II LO Mielec 2, w skład której wchodziła wymieniona szóstka finalistów, a drugie miejsce drużyna II LO Mielec 1 w składzie Magdalena Bodziony, Szymon Szantula, Jakub Synowiec i Andrzej Zakręcki (wszyscy 3b).

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6