39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Spotkanie z absolwentem
30 stycznia 2018r. | Administrator

16 stycznia klasa 1c wraz z panią Lidią Głuszak, udała się do Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu na wystawę obrazów pana Tomasza Mrozowskiego. Na początku uczniowie zostali wprowadzeni w historię życia i twórczości artysty, a następnie oddali się kontemplacji sztuki, podziwiając obrazy. Wszystkim towarzyszyła atmosfera skupienia, zadumy i melancholii. Uczniowie mieli okazję poznać się nawzajem z nieco innej strony oraz wymienić poglądy na temat malarstwa.

Z kolei we wtorek, 23.01.2018r., klasy 1c i 2c wraz z panią Lidią Głuszak i panią Anną Lewandowską miały zaszczyt gościć samego autora wystawy – pana Tomasza Mrozowskiego – którego opowiadania niesłychanie przypadły do gustu wszystkim zgromadzonym. Opowieści autora wystawy wywołały w uczniach niemalże wszystkie emocje – od śmiechu aż po zadumę i skupienie.

W piątek, 26.01.2018r., klasy 1c i 2c wraz z panią Lidią Głuszak i panią Anną Lewandowską jeszcze raz wybrały się na wystawę obrazów pana Mrozowskiego. Tym razem było to jednak zupełnie inne przeżycie, gdyż o dziełach opowiadał sam ich autor. Uczniowie mieli okazję popatrzeć na obrazy z zupełnie innej perspektywy oraz poznać ich genezę, co wpłynęło na odbiór wystawy.

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6