39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Akcja Schronisko 2017/18
17 lutego 2018r. | Administrator

Tegoroczna zbiórka darów dla niechcianych i porzuconych zwierząt przebywających w schronisku została zakończona. Od 13 lat przeprowadzamy w szkole akcje pomocy bezdomnym zwierzętom i przez cały ten czas nauczyciele i kolejni uczniowie nie byli obojętni na ich los. W tym roku zebraliśmy 257 kg karmy suchej i mokrej, a także tekstylia, legowiska, miski, zabawki. Dary te zostały przekazane Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Mielcu oraz Schronisku dla Zwierząt “Czekadełko” w Wadowicach Dolnych k/Mielca.

obrazek obrazek obrazek

Do akcji włączyli się pracownicy liceum oraz uczennice i uczniowie klas 1a, 1d, 1e, 1f, 2a, 2b, 2c, 2d, 2f, 3c, 3f. Spośród wymienionych klas, najwięcej karmy (46 kg) zebrali uczniowie klasy 2A i cała klasa, jako nagrodę, może wybrać sobie jeden dzień bez pytania :). Pozostali darczyńcy wzięli udział w losowaniu nagród uzyskanych od sponsorów. Organizatorzy akcji, czyli klasa 2C wraz z wychowawczynią, panią Anną Lewandowską, dziękują wszystkim, którzy wzięli czynny udział w tym wydarzeniu.

te: 0.015s dbnc: 6 dbnq: 6